New Life International

Vi ønsker at give børnene på New Life International børnehjem de bedst mulige opvækstvilkår. En opvækst hvor deres basale behov bliver dækket og hvor de oplever at blive set og anerkendt som de unikke personligheder de er, samtidig med at de er en del af det større fællesskab. Vi ønsker at give dem en tryg og værdig opvækst, som kan bidrage til at give dem de bedste muligheder i fremtiden, for derved at opnå selvforsørgelse. En opvækst der er fyldt med håb og hvor drømme bliver til virkelighed. 

Læs Mere >

BLIV FRIVILLIG

Et arbejde som frivillig er en investering i dig selv og i andres liv.

Læs Mere >

GIV BIDRAG

Ved at donere et beløb, er du med til at støtte vores forening New Life Ghana,

Læs Mere >

BLIV MEDLEM

For 150 kr om året kan du blive medlem af vores forening og ikke mindst

Læs Mere >

Nyheder og arrangementer

Couleur Cafe 28. Maj i Nørrebrohallen

Kom til Couleur Cafe i Nørrebrohallen d. 28. maj. Her vil vi sælge kager til fordel for børnehjemmet.

Se mere på Facebook


Generalforsamling 22. Maj i Liseleje

Søndag d. 22. Maj kl.14 afholder vi generalforsamling på Liselængen i Liseleje. Der vil blive serveret hjemmebag, the og kaffe. Dagsorden lægges op 14 dage inden på hjemmesiden. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag. 


Dagsorden til generalforsamling 22 maj. 2016

Dagsordenen til generalforsamling d. 22 maj. 2016 kl.14

På Liselængen i Liseleje.

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og et tilbageblik på de sidste 10 år J.
  3. Forelæggelse af budget for 2016 og godkendelse af regnskab for 2015 og 2014 (pga. ændringer i regnskabet)
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse. Alima, Mette, Nanna og Marlene er på valg. De ønsker alle at genopstille.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

Herefter vil Hanne, Marlene og Pernille vise billeder og fortælle om deres tur til Ghana. Der er masser af gode fortællinger fra børnehjemmet.

Så kom endelig til en hyggelig eftermiddage med foreningen. Vi håber at se rigtig mange.

Couleur Cafe 28. Maj i Nørrebrohallen

Kom til Couleur Cafe i Nørrebrohallen d. 28. maj. Her vil vi sælge kager til fordel for børnehjemmet. 

Se mere på Facebook


Generalforsamling 6. maj
Indkaldelse til generalforsamling Lørdag d. 6 maj Kl 14 på Kystvej 6 i Liseleje. Foreningen New Life Ghana vil gerne inviterer til den årlige generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for 2016. 3. Godkendelse af regnskab for 2016 og forelæggelse af budget for 2017. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være indsendt skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen på info@newlifeghana.dk 6. Valg af bestyrelse. Camilla, Søren, Pia og Pernille er på valg og ønsker alle at genopstille. 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vi vil som altid have hilsner og billeder fra Ghana, som vi glæder os til at vise jer. Der vil blive serveret kaffe, the og dejlig hjemmebag. Forårshilsen fra New Life Ghana