Børnehjemmet New Life International ligger nær Cape Coast i Ghana, mere præcist i en lille landsby kaldet Ansapetu. Det blev etableret i 1997 af Ruby Ayivorh som oprindeligt var uddannet jordmoder. Hun så i sit arbejde et behov for at stifte børnehjemmet, for at give disse børn en tryg opvækst og de bedste muligheder for fremtiden.

De børn som bliver anbragt på børnehjemmet er ofte børn som har mistet begge deres forældre og som ikke har andet netværk til at tage sig af dem. Men det kan også være en familie som på grund af andre problematikker i deres liv, ikke kan drage den nødvendige omsorg for deres børn. Ved at blive anbragt på New Life International, får børnene et hjem hvor de kan føle sig trygge og hvor deres basale behov for søvn, omsorg og mad bliver dækket. Derudover får alle børnene mulighed for at gå i skole, hvilket også er meget betydningsfuld i forhold til børnenes fremtid.

Børnehjemmet New Life International er en NGO, så de modtager ingen økonomisk støtte fra den ghanesiske regering. Dette betyder at børnehjemmets drift og eksistens udelukkende afhænger af private donationer. Disse donationer kan være svære at opnå i Ghana, da Ghana er et U-land, hvor størstedelen af befolkningen lever under fattigdomgrænsen. Derfor er der et stort behov for din støtte og for at foreninger som vores, engagerer os i dette udviklingsarbejde,  for at sikre gode opvækstvilkår til børnene. (link til bliv medlem)

Der har i gennemsnit boet ca. 40 børn på børnehjemmet af gangen. Dette tal har varieret fra år til år. De fleste børn og unge bor på børnehjemmet indtil de bliver omkring 18 år. Herefter forsøges der at laves en udslusningsplan til andre familiemedlemmer, hvis muligt. I ferier forsøges der også, så vidt muligt, at børnene kan besøge det familie som de har tilbage, så de bevarer kontakten til dem. Børnehjemmet vil dog altid være en tryg base for dem og det som de fleste af dem vil betragte som deres ”hjem”. Vi har haft stor succes med at lave uddannelsesplaner med de unge efter folkeskolen, for på den måde at støtte op om deres fremtidsmuligheder. Det bliver en form for efterværn, da de fleste af de unge ikke er klar til at stå på egne ben når de fylder 18 år. Uddannelse er klart med til at forbedre deres muligheder for selvforsørgelse, så det er en af vores højeste prioriteter i foreningen.