MOTIVATION

Vi ønsker at give børnene på New Life International børnehjem de bedst mulige opvækstvilkår. En opvækst hvor deres basale behov bliver dækket og hvor de oplever at blive set og anerkendt som de unikke personligheder de er, samtidig med at de er en del af det større fællesskab. Vi ønsker at give dem en tryg og værdig opvækst, som kan bidrage til at give dem de bedste muligheder i fremtiden, for derved at opnå selvforsørgelse. En opvækst der er fyldt med håb og hvor drømme bliver til virkelighed. 

Ligeledes ønsker vi at støtte udviklingen i lokalsamfundet i forhold til mulighederne for uddannelse for alle børn. Bl.a. ved at donere skolebøger, medicin og inventar til skoledelen, Newness Preparatory School.

Det er også vores ønske at bidrage til at den danske befolkning får indblik i den ghanesiske kultur og oplever den smittende glæde og varme, som vi har oplevet ved vores besøg i landet. Vi ønsker at vise at Ghana er meget mere end fattigdom, men et land i udvikling med en spændende og farverig kultur.  

 

 

 

FORENINGEN

New Life Ghana blev stiftet i 2006 på baggrund af 3 pædagogstuderendes praktik og oplevelser i landet. Det blev et fantastisk og berigende ophold, hvor Alima, Anna Stine og Camilla fik mulighed for at fordybe sig i et halvt år i en anden kultur. De fik indblik i hvordan det er at vokse op i et land, hvor store dele af befolkningen lever under fattigdomgrænsen. Især stiftede de bekendskab med den fattigere del af befolkningen og fik indsigt i deres livsvilkår.

Den ghanesiske befolkning er meget åben og gæstfri og man vil ofte opleve at en del børn vokser op med forældre, som ikke biologisk er deres egne. Der er rigtig mange som tager et socialt ansvar, hvilket er meget betydningsfuldt for både disse børns fremtid, men også samfundet generelt. Der er dog stadig nogle børn som bliver anbragt, ofte pga. dødsfald i nærmeste familie eller andre udfordringer som fx misbrug.

I tæt samarbejde med børnehjemmets ledelse er vi glade for at kunne støtte, at børnene på New Life International, får en tryg og værdig opvækst. Et solidt samarbejde er gennem årene blevet bygget op mellem vores forening og ledelsen på stedet. Vi ønsker et samarbejde som er baseret på respekt for vores kulturelle forskelligheder, åbenhed og dialog, samt fokus på det fælles mål; at skabe gode og trygge livsvilkår for børnene på børnehjemmet.

Det er børn som har ønsker og drømme for fremtiden, ligesom alle andre børn i Verden. De er super motiverede, hvis de får mulighederne. New Life Ghana ønsker at give dem disse muligheder i livet og vi støtter dem i at komme tættere på at nå deres mål. Herved kan de en dag kan stå på egne ben og opleve selvstændighed.

 

FOKUSOMRÅDER; Uddannelse og Sundhed

Vores to fokusområder i foreningen er uddannelse og sundhed. At børnene er sunde og raske og får ordentlig næring, er altafgørende for deres trivsel og udvikling. Dernæst mener vi også at alle har ret til uddannelse og få lov til at udvikle deres potentialer. Derved øges deres muligheder for at forbedre deres livsvilkår i fremtiden og opnå selvstændighed.

Det første projekt vi som forening støttede var opførelsen af en stor skolebygning tilbage i 2005-2007. Det var et kæmpemæssigt løft til undervisningen og har været med til at forbedre de læringsmæssige vilkår på stedet markant. For at støtte op om en kvalificeret undervisning på børnehjemmets skole, har vi ligeledes gennem tiden doneret masser af bøger og andre skolematerialer.  Uniformer, stole, borde og reoler er også blevet sponseret af foreningen. Vi er i høj grad med til at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor børnene kan udvikle sig i en positiv retning. Ligeledes har vi haft fokus på leg og læring og lederen Derrick har været inviteret til Danmark for at finde inspiration i vores pædagogik og undervisning. Børnehjemmet har desuden løbende studerende i praktik og frivillige på stedet, så der er en gensidig udveksling af erfaringer.

Ordentlige sundhedsmæssige forhold og næringsrig kost er som sagt også vores fokus og altafgørende i forhold til børnenes helbred og sundhed. Det er nogle af grundstenene for at børnene kan udvikle sig og suge læring til sig. Vi har bl.a. haft fokus på børnenes sundhed ved at sørge for sygesikring til alle, så de kan komme på hospitalet og få den rette behandling når de er syge. De har derudover tilknyttet en sygeplejerske, der kommer ugentligt for at tilse børnene. Det har bl.a. haft  en stor effekt i forhold til at mindre sår ikke har udviklet sig yderligere. Børnene bliver også undervist i vigtigheden af god hygiejne, for bl.a at mindske infektioner og andre sygdomme.

Ligeledes er det afgørende at de sanitære forhold er i orden og vi har derfor af flere omgange støttet toiletforholdende på stedet. Senest i 2014-2015, hvor en ny stor toiletbygning er blevet opført og har givet et sanitær løft til hele lokalområdet. Også børnenes forhold på sovesalene har vi støttet, så de har fået gode rene madrasser og sengelinned. En sidste meget vigtig faktor i forhold til børnenes sundhed er at de får en oplevelse af at høre til og får nærhed og kærlighed. At den trygge tilknytning etableres. Denne del kan vi ikke give dem, men vi kan forsøge at støtte de ansattes vilkår, så de har overskud til at give mest muligt til børnene. Og det er klart vores indtryk at de gør det bedste de kan og at børnene trives på stedet. Det er ildsjæle som har viet deres liv til børnene.