Det ghanesiske personale på børnehjemmet kan tælles på en hånd, på trods af at der i perioder har været næsten 50 børn anbragt. Udover ledelsen tæller personalet Søster Ellen, som primært står for al madlavningen. Men hun har også en enorm rolle i forhold til børnenes trivsel generelt, da hun er et fast holdepunkt for dem i hverdagen. Hun har været ansat en del år nu og ligesom ledelsen, sætter hun børnenes behov langt højere end hendes egne. Udover hende har de også en mere ansat til at hjælpe med rengøring og tøjvask for de mindre børn. Periodevis er der også ansatte som hjælpe med andre mindre opgaver på stedet.

Det er vigtigt at påpege at personalet ikke får en egentlig løn, da børnehjemmet ikke har mulighed for at betale dem på månedlig basis for deres arbejde. Til gengæld for deres meget værdifulde arbejde får personalet kost og logi, samt mulighed for at give deres egne børn skolegang på stedet. De får lidt lommepenge, men det er meget sparsomt. Men ledelsen forsøger så godt de kan. Det skal siges at heller ikke ledelsen får løn for deres arbejde. Vi har i foreningen ønsket at kunne støtte det hårdtarbejdende personale økonomisk, men desværre har det endnu ikke være muligt. Vi har dog kunne give dem et symbolsk beløb til dem ved forskellige anledninger, hvilket de har sat stor pris på.

Børnehjemmet har også en del frivillige fra mange forskellige steder i verden. Nogle er der i få uger, mens andre er der i flere måneder. Det er en stor hjælp, men samtidig også et krævende arbejde at introducere nye mennesker til børnehjemmet. De frivillige bor dog ikke på børnehjemmet. Dette bl.a. for at sikre børnene kontinuitet og at deres hjem ikke føles som en “banegård”. Ledelsen ser dog fortsat flere muligheder end begrænsninger ved at have frivillige på stedet og de byder folk hjerteligt velkommen, hvis man ønsker at komme til Ghana som frivillig.

Læs mere om hvordan du kan blive frivillige på New Life børnehjem her.