Udover børnehjemmet er der også en flot skolebygning på matriklen. Skolen, Newness Preparatory School, tilbyder undervisning fra 0-6 klassetrin. Derudover er der også førskole for de mindre børn. Omkring 200 børn fra lokalområdet og fra børnehjemmet bliver dagligt undervist på skolen. Det er børnehjemmets ledelse som driver skolen.

Mange af eleverne på skolen kommer fra familier, som tidligere ikke ville have haft mulighed for, at sende deres børn i skole pga. fattigdom. Men børnehjemmet og skolen er kendt for at hjælpe trængende/udsatte familier fx med deres børns skolegang, for på den måde at lave en forebyggende social indsats. I Ghana er folkeskolen gratis, men man skal selv som familie betale for fx bøger, blyanter, uniformer og eksamenspapirer. Dette kan være svært i et land, hvor mange lever under fattigdomgrænsen. Derfor bliver børnenes skolegang i nogle familier nødtvungen fravalgt.

Heldigvis er der steder som Newness preparatory school, hvor der er plads til alle børn uanset forældrenes status. Dette bl.a. fordi betaling til undervisningsmaterialer gøres til et minimum og der tages hensyn til familiernes situation, når der betales skolepenge. Dette takket være foreninger som vores, som støtter blandt andet skriveredskaber, bøger, uniformer og skoleinventar. Forældrene betaler et lille beløb, hvis de har mulighed for det, til at give lærerne lidt lommepenge. For også her arbejder lærerne for et meget beskedent beløb. Dette kunne vi dog også ønske os var anderledes, men vi har desværre ikke kunne skaffe de fornødne midler til at give dem løn indtil videre. Ledelsen på stedet arbejder dog hele tiden på, hvordan de kan skaffe midler til at kunne give dem løn, da dette også er med til at fastholde lærerstaben og skabe kontinuitet.

Udover at skolen støtter børn fra lokalområdet med skolegang og derved er med til at gøre en kæmpe forskel for disse børns muligheder i livet, så har skolen også et ret højt fagligt niveau. Vi ved at børnene fra Newness preparatory school klarer sig godt, når de starter i udskolingen på den nærliggende skole.  Generelt får børnene gode resultater, hvilket er med til at give dem flere muligheder i fremtiden. Og som vi alle ved er uddannelse også med til at bryde den sociale arv og mindske chanceulighed.

Men sådan så det ikke ud da vi i sin tid stiftede bekendskab med børnehjemmet. I 2005 var der kun undervisning i et enkelt lokale i den ældre bygning. Her gik lidt lokale børn, samt alle børnene fra børnehjemmet i skole. Det var også i selv samme rum at flere af dem sov om natten. Om aftenen blev bordene skubbet ud til siden, og måtter og madrasser blev rullet ud på gulvet. Flere klassetrin fik om dagen undervisning i det samme lokale og ellers foregik det under et halvtag af blade eller i skyggen af det store træ udenfor. Det kan lyde idyllisk, men det var ikke tilfældet. Undervisningen blev ofte afbrudt af regnen og børnene fik på ingen måde nok ud af undervisningen, når de sad tæt i lokalet og flere lærere talte på samme tid. Det var meget svære vilkår at skabe fordybelse og have fokus på læring.

Udenfor stod en halvfærdig bygning på ca. en meters højde. Det skulle vise sig at blive vores forenings første projekt. En stor skolebygning, hvor læringsmiljøet for børn og voksne blev væsentligt højnet og hvor der var plads til at børn fra lokalområdet også kunne få undervisning. Fra 2005 til 2007 byggede vi en flot stor skolebygning på stedet. Det er denne bygning som idag er Newness preparatory school. Vi byggede skolen med midler vi havde indsamlet til arrangementer afholdt i Dk, samt fra medlemmer og andre interesseret. For ligesom ledelsen på børnehjemmet syntes vi at; Alle har ret til uddannelse. Vi ville gerne være med til at skabe de bedst mulige læringsvilkår for disse børn, hvilket også er en af vores højeste prioriteter i foreningen.

Så vil du støtte børnenes muligheder i fremtiden, så støt børnenes uddannelse her.